ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021-2023

Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών με επιδότηση έως 75%

Τα προγράμματα “Εξοικονομώ 2021 & Εξοικονομώ 2023 ”, είναι η εξέλιξη του γνωστού προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΥΤΟΝΟΜΩ το οποίο σας παρέχει επιδότηση έως και το 75% της συνολικής δαπάνης που θα πραγματοποιηθεί για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας.

Το νέο πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση 50.000 κατοικιών με έμφαση στα φτωχά νοικοκυριά, καθώς και τις περιοχές που αντιμετωπίζουν δυσμενέστερες καιρικές συνθήκες.

Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται με μοριοδότηση ενεργειακών, οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, το ποσοστό ενίσχυσης θα φθάνει έως 75%!

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Aντικατάσταση κουφωμάτων & συστημάτων σκίασης

 • Tοποθέτηση μονώσεων [θερμοπροσόψεων,ταράτσας ή/και pilotis]

 • Συστήματα θέρμανσης - ψύξης (π.χ. Φυσικό αέριο,Αντλία θερμότητας, A/C κτλ.)

 • Aναβάθμιση συστήµατος ζεστού νερού χρήσης

 • Eγκατάσταση Έξυπνων ψηφιακών συστημάτων και τεχνολογιών που συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας

Γενικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Κατοικίας

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

 • Υφίσταται νόμιμα

 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα

 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία

 • Έχει καταταγεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

H εταιρείας μας, συνεχίζοντας την ιστορική της δραστηριότητα στα πλαίσια των προγραμμάτων Εξοικονομώ, παρέχει την κάλυψη όλων των απαραίτητων υπηρεσιών για την ολοκλήρωση του προγράμματος, όπως

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων με θερμοδιακοπτόμενα αλουμινία ή PVC

 • Προμήθεια & εγκατάσταση συστημάτων Θέρμανσης - Ψύξης (όπως αντλίες θερμότητες, λέβητες/καυστήρες φυσικού αερίου κτλπ.)

 • Συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (όπως ηλιακό θερμοσίφωνας κτλπ.)

 • Θερμοπροσόψεις & παντώς τύπου μονώσεων

Επικοινωνία

Η εταιρεία μας δίνει μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους πελάτες του.

Δεχόμαστε ευχαρίστως κάθε κριτική και παρατήρηση, ακούμε πάντα με προσοχή και απαντάμε σε εσάς άμεσα.